prądnik park opis
 

KRAKÓW, Prądnik Park

 
INWESTOR: Gama M sp. z o.o. sp. k. ul. Słoneckiego 5a/2, 31-422 Kraków
TERMIN REALIZACJI: 03.07.2012r. – w trakcie realizacji
OPIS: Zespół trzech budynków czteropiętrowych (jednopoziomowe mieszkania) wraz z garażem podziemnym i piwnicami. Powierzchnia 5500 m2.

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych:
W I etapie realizacji: fundowanie ścian szczelinowych dla całego zespołu zabudowy oraz budynek A wraz z garażami podziemnymi i instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., gaz, technologią kotłowni, wentylacją mechaniczną, instalacją elektryczną i odgromową, W II etapie realizacji: budynek B z garażami podziemnymi i instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., gaz, technologią kotłowni, wentylacją mechaniczną, instalacją elektryczną i odgromową,
W III etapie realizacji: budynek C z garażami podziemnymi i na parterze oraz instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., gaz, technologią kotłowni, wentylacją mechaniczną, instalacją elektryczną i odgromową;
wszystkie budynki na działkach o numerach ewidencyjnych 82, 87, 88, 92, obręb 21 Śródmieście wraz z, odpowiednio do etapów realizacji, murami oporowymi, z infrastrukturą techniczną w tym z siecią wodociągową, oraz przyłączami kanalizacji opadowej i wjazdem z działki drogowej nr 300/3 oraz układem komunikacji pieszej i jezdnej z miejscami postojowymi.”,
w stanie deweloperskim, gotowym do przekazania nabywcom mieszkań, wraz z potrzebną infrastrukturą, zagospodarowaniem terenu i przyłączami wszystkich mediów wg projektu technicznego.

 

FOTOGALERIA