Przedsiębiorstwo Budowlane Terminus III Sp. z o.o.
ul. Łutnia 56d
30-799 Kraków

Adres korespondencyjny
ul. Fatimska 7
31-831 Kraków

tel. (12) 341 55 15
kom. +48 502 521 450
e-mail: kontakt@pb-terminus.pl

Sprzedaż mieszkań i zarządzanie nieruchomościami:
tel. +48 503 326 845
e-mail: nieruchomosci@pb-terminus.plSąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000280717
NIP 6792931851
REGON 120467570


Kapitał zakładowy 50 000,00zł

Skontaktuj się z nami korzystając z formularza kontatkowego: