CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Przedsiębiorstwo Budowlane Terminus III spółka z ograniczoną odopowiedzialnością powstała w maju 2007 roku na bazie działaności gospodarczej: Przedsiębiorstwo Budowlane Wytwórstwo Handel – Józef Olejarz działającej od 1992 roku. Spółka kierowana jest przez wspólników Józefa Olejarza i Stanisława Jamińskiego

Przedsiębiorstwo zajmuje się kompleksową realizacją robót budowlanych na terenie Krakowa, Wrocławia oraz Śląska.