Zapraszamy do współpracy Wspólnoty Mieszkaniowe, poszukujące rzecznika swoich interesów, solidnego i doświadczonego Partnera, ale przede wszystkim wysokiego poziomu świadczonych usług. Udowodnimy Wam, że Wasz zarządca może być partnerem i gwarantem rozwiązania Waszych problemów. Uporządkujemy stan prawny nieruchomości, wyprowadzimy zaległości księgowe.

Dyspozycyjność naszych pracowników i dyżury na terenie nieruchomości oraz pomoc prawna i szeroki zakres ubezpieczeń sprawi, że nasz Klient poczuje się bezpiecznie i komfortowo. Naszym celem jest dostarczenie Państwu usługi zgodnej z Państwa oczekiwaniami, ale też budowanie więzi opartej na zaufaniu.

W zależności od charakteru obsługiwanego podmiotu podejmujemy odpowiednio dopasowane działania. Każda nieruchomość wymaga odrębnego podejścia i odpowiednich, dedykowanych dla niej rozwiązań, które pozwolą osiągnąć zamierzony przez właścicieli cel.
Poniżej przykładowe zestawienie czynności jakie świadczymy dla naszych Klientów w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością.

Obsługa techniczna obejmuje m.in.:

 • przechowywanie dokumentacji technicznej,
 • prowadzenie książki obiektu oraz innej wymaganej przepisami dokumentacji technicznej,
 • zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości oraz urządzeń stanowiących ich wyposażenie, podmiotom mającym wymagane prawem uprawnienia,
 • zapewnienie bieżącej konserwacji,
 • zapewnienie całodobowej obsługi technicznej budynku – usuwanie nagłych awarii,
 • przygotowanie planów remontowych,
 • bieżący nadzór nad usługodawcami świadczącymi usługi w zakresie konserwacji, bieżących napraw, zabezpieczenia awarii, przeglądów technicznych,
 • kontrola nad prawidłową realizacją zleconych zadań wraz z dokonaniem odbioru wykonania prac,
 • kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,
 • doradztwo przy wyborze wykonawców i usługodawców, przygotowanie projektów umów i zleceń, negocjowanie warunków wykonania prac związanych z bieżącą obsługą nieruchomości oraz planowanymi remontami.

W ramach gospodarki ekonomiczno-finansowej oferujemy m.in.:

 • prowadzenie ewidencji kosztów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie dokumentacji księgowej i jej przechowywanie,
 • przygotowywanie projektów planów gospodarczych,
 • przygotowywanie naliczeń na podstawie podjętych uchwał,
 • dokonywanie rozliczeń kosztów dotyczących części wspólnych nieruchomości,
 • okresowe sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości,
 • windykacja należności,
 • nadzór nad windykacją sądową,
 • pomoc w uzyskaniu kredytów termomodernizacyjnych i inwestycyjnych,
 • dostęp za pośrednictwem internetu do e-kartoteki.

W zakres obsługi administracyjno-eksploatacyjnej wchodzą m.in.:

 • organizacja Wspólnoty Mieszkaniowej – nadanie numeru NIP, REGON, pomoc w założeniu konta bankowego,
 • protokolarne przejęcie pełnej dokumentacji nieruchomości od poprzedniego Administratora, Zarządcy lub Dewelopera,
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników,
 • prowadzenie rejestru polis ubezpieczeniowych związanych z nieruchomością wspólną,
 • zbieranie ofert na dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
 • obecność dedykowanego Administratora na terenie nieruchomości dostosowana do potrzeb mieszkańców i specyfiki obiektu,
 • dyżury informacyjne dla mieszkańców,
 • bieżące rozwiązywanie zgłaszanych przez właścicieli lokali problemów, dotyczących części wspólnych,
 • udzielanie właścicielom wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wspólną oraz o rozliczeniach dotyczących lokalu stanowiącego ich własność,
 • przygotowywanie i obsługa zebrań.

W ramach obsługi prawnej i doradztwa zapewniamy m.in.:

 • analizę dokumentów, a w szczególności podjętych uchwał i podpisanych umów. Ich ocena a następnie przedstawienie działań optymalizacyjnych,
 • reprezentowanie na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • porady prawne związane z bieżącym administrowaniem/zarządzaniem nieruchomością wspólną,
 • przygotowywanie projektów umów na dostawy, roboty bądź usługi i udział w negocjacjach,
 • przygotowywanie i opiniowanie innych dokumentów,
 • zarządzanie procesem egzekwowania rękojmi i gwarancji na nieruchomość,

To tylko przykładowe zestawienie proponowanych przez nas usług.
Każdy element przygotowanej oferty może zostać na Państwa życzenie zmodyfikowany. Jesteśmy elastyczni co pozwala nam dopasować zakres obsługi do potrzeb i oczekiwań każdego Klienta.